Více času na podstatné

Nové největším plazmovým zařízením pro EVO o výkonu 50 MW vyroste ve Velké Británii

29.08.2012 10:34

Další zařízení na energetické využití odpadů formou plazmového zplyňování se připravuje ve Velké Británii v Tess Valley (Middlesbrough). Provoz vznikne v blízkosti Billingham - Teesside a bude první svého druhu ve Velké Británii. Svou kapacitou 50 MW bude zároveň největším plazmovým zařízením na celém světě.

Společnost Air Products PLC, která výstavbu zajišťuje, podle portálu Waste Management World potvrdila, že zařízení má dobrý logistický přístup a připojení k místní a národní elektrické rozvodné infrastruktuře. Zároveň již získala potřebné environmentální a stavební povolení v nejbližších dnech zahájí výstavbu.

Po spuštění provozu v roce 2014 se předpokládá přesměrování až 350 000 tun ročně ne-reycklovateľného odpadu od skládkování do zhodnocení v tomto energetickém zařízení. Výrazně to má pomoci ke splnění cílů Spojeného království při snížení skládkovaného odpadu v souvislosti se směrnicí o odpadech.

Waste Management World cituje místopředsedu britské vlády Nicka Clegga, který v této souvislosti prohlásil: "Pokročilé zplyňování odpadů hraje klíčovou úlohu při zajišťování obnovitelných zdrojů energie a vřele vítám rozhodnutí společnosti Air Products k výstavbě tohoto moderního zařízení v Tees Valley. Oznámení Air Products ve Velké Británii odráží odhodlání a podporu čisté energie v kombinaci se stabilním a transparentním prostředím pro investory. "

Zařízení bude využíváno zbytkový odpad z domácnosti, úřadů i podniků, který již nemůže být recyklován. Pomocí moderní technologie plazmového zplyňování (Westinghouse Plasma Corporation) se odpad zplyňuje při velmi vysoké teplotě (? 10 000 ° C), přičemž vzniká syntézní plyn a vedlejší produkt - vitrifikovaného struska, která má inertní vlastnosti a může se využít např. v dopravním stavitelství.

Syntézní plyn bude dále zpracován, čištěný av spalovací plynové turbíně bude vyrábět elektrickou energii. Oproti klasickému spalování je technologie zplynování mnohem efektivnější s výrazně menšími emisemi.

 

Zdroj: odpady-portal.sk