Více času na podstatné

Odkazy na zajímavé články z rubriky "Energie"

12.09.2011 11:05

KALKULAČKA: Ceny tepla 2011/2012

Topná sezóna pomalu ťuká na dveře. Podívejte se na modelové příklady a zjistěte, kolik vás bude stát vytápění dřevem, uhlím, peletami, elektřinou nebo plynem! Nejlevnějším zdrojem tepla je dřevo nebo tepelné čerpadlo. Vytápění elektřinou - přímotopem je zase nejdražším zdrojem tepla.

Celý článek čtěte na www.nazeleno.cz

 

Energetické, ekonomické a ekologické hodnoceni biopaliv

Komodity (biomasa) pro energetické využití se stávají významnou částí zemědělské produkce; jejich produkce a spotřeba je ovlivňována nejen ekonomickými a energetickými faktory, ale sami následně významně ovlivňují okolní životní prostředí a způsob využívání půdy. Cílem tohoto článku je ohodnotit, jak jsou biopaliva, používaná v ČR, vzhledem k těmto faktorům schopná konkurence.

Mezi hlavní argumenty pro pěstování energetických plodin patří zejména cíl postupně snižovat závislost na ubývajících konvenčních zdrojích, snížit přebytky vypouštěných skleníkových plynů do ovzduší, nalézt nové způsoby odbytu agrárních komodit a v neposlední řadě diversifikovat (a patrně i stabilizovat) zemědělské příjmy v celosvětové konkurenci charakterizované cenovými výkyvy. Pěstování biomasy pro energetické využití je ovšem nutné chápat také jako soutěž o zemědělské užití půdy a z toho vyplývající dopady na trh potravin. Odhaduje se, že pro výrobu 5% podílu ve spotřebě paliv v EU by bylo zapotřebí produkovat komodity na 15 % výměry zemědělské půdy celé EU.

celý článek čtěte na BIOM.cz