Více času na podstatné

Nové Odpadové fórum na téma energetického využívání odpadů

14.06.2019 22:29

Jak to tedy je s využíváním odpadů jako zdroje, například prostřednictvím zařízení, které je schopno jej pomocí nejnovějších technologií přeměnit na energii a teplo? Opravdu je to rozumná možnost jak naložit s odpadem? A dá se spalovat jakýkoliv odpad? Je takové využívání odpadů hrozbou pro životní prostředí? Na tyto a mnohé další věci jsme se zeptali Ing. Petra Mareše, technického ředitele společnosti United Energy, a.s. Pochopitelně se věnujeme problematice TAP, aktuální situaci, vývoji, trendům a budoucnosti energetického využití odpadů v EU, modernímu přístupu ke škvárovému hospodářství a popílkům v ZEVO v kontextu cirkulární ekonomiky ani nechybí téma cirkulární ekonomiky a plazmového zplyňování. Velkým tématem jsou pro nás skládky a tedy konec doby skládkové. K tématu přinášíme článek pod názvem Zločin za bílého dne aneb pravda o skládkách a snahách o odsun jejich konce a také pohled ČIŽP.

 

PŘEDPLATNÉ / INZERCE / VÍCE O ČASOPISU

 

Přehled obsahu:

 • Erudice | Michael Barchánek
 • ZEVO není spalovna! | Redakce OF
 • V Karviné se stihnou do roku 2024 připravit| Redakce OF
 • Aktuální situace, vývoj, trendy a budoucnost energetického využití odpadů v EU | CEWEP, překlad redakce OF
 • Metody Sludge-to-Energy jako součást cirkulární ekonomiky | Miroslav Kos
 • Moderní přístupy ke škvárovému hospodářství v ZEVO | Tomáš Baloch, Michal Šyc
 • Moderní postupy zpracování popílku ze ZEVO v kontextu cirkulární ekonomiky | Ekaterina Korotenko, Michal Šyc, Josef Jadrný
 • Výroba cementu, výpal slínku a trvale udržitelný dostupný palivový mix s obsahem biomasy | Jan Gemrich
 • Plazmové zplyňování: dobrá cesta k cirkulární ekonomice | Dorota Havlíková
 • Pohled Teplárenského sdružení ČR na zákon o odpadech | Martin Hájek
 • Zločin za bílého dne aneb pravda o skládkách a snahách o odsun jejich konce | Redakce OF
 • Skládky odpadů a zařízení určená k odstraňování či úpravě odpadů – výsledky
 • činnosti ČIŽP za rok 2018 | Lukáš Kůs, Pavlína Dvořáková
 • Investiční záměry, hledání kompromisů a role prostředníka komunikace | Martin Nawrath
 • Indonésie – země recyklačních příležitostí | Petr Zámečník
 • Stavební práce a kvalita ovzduší | Jáchym Brzezina
 • Nebezpečné látky ve firmě, jejich skladování a manipulace s nimi | Pavlína Kahovcová
 • Evidence oprávněných osob – zařízení k nakládání s autovraky | Lucie Česeneková, Markéta Sequensová
 • Průběžná evidence autovraků v praxi | Petr Grusman