Více času na podstatné

Nové pokyny k nařízení CLP

12.04.2011 08:22

ECHA zveřejnila pro skupinu výrobců, dovozců, následných uživatelů ale i distributorů nové pokyny k aplikaci nařízení CLP, tedy k nařízení stanovující způsoby označování, klasifikace a balení látek a směsí. Nové pokyny se zaměřují spíše na praxi např. na kritéria při volbě správné velikosti štítku, na označování malých balení na která se vztahují výjimky, na interakci mezi CLP a ADR, atd. Nové pokyny je možné stahovat  zde.

[celá zpráva]

Zdroj: ECHA