Více času na podstatné

Nové pokyny k nařízení o biocidních přípravcích (BPR)

16.07.2013 14:53

Evropská agentura pro chemické látky (ECHA) dnes zveřejnila dva pokyny k novému nařízení o biocidních přípravcích (BPR). Vydání pokynů souvisí se vstupem nového nařízení v platnost k 1. září 2013, a cílem je uživatelům poskytnout veškeré potřebné informace. Pokyny mají pomoci v případě podávání žádosti o schválení účinné látky, anebo povolování biocidních přípravků, dle požadavků BPR.

 

Dokumenty ke stažení:

Celá zpráva

Guidance on information requirements (pokyny k požadavkům na informace pro účinné látky a biocidní přípravky v souladu s hlavou 1 přílohy II a III BPR)

Guidance on active substance suppliers (pokyny k povinnostem dle čl. 95 BPR)

 

Zdroj: ECHA