Více času na podstatné

Nové předpisy - energetika (OZE)

27.10.2010 10:17

V částce 110 vyšla pod číslem 300/2010 Sb. vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 475/2005 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o podpoře využívání obnovitelných zdrojů, ve znění pozdějších předpisů