Více času na podstatné

Nové předpisy - IPPC

10.12.2010 09:17

Částka: 132

Název předpisu: Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 554/2002 Sb., kterou se stanoví vzor žádosti o vydání integrovaného povolení, rozsah a způsob jejího vyplnění

Číslo předpisu: 363/2010 Sb.

Účinnosti: 1. ledna  2011

Text předpisu: ZDE