Více času na podstatné

Nové předpisy - odpady

15.10.2010 15:47

Ve sbírce právních předpisů pod částkou 106 vyšla vyhláška č. 285/2010 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 352/2005 Sb., o podrobnostech nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady a o bližších podmínkách financování nakládání s nimi (vyhláška o nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady), ve znění vyhlášky č. 65/2010 Sb.