Více času na podstatné

Nové předpisy - OZE

30.11.2010 09:07

Ve sbírce zákonů vyšla novela zákona číslo 330/2010Sb., kterým se mění zákon č. 180/2005 Sb., o podpoře výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie a o změně některých zákonů (zákon o podpoře využívání obnovitelných zdrojů), ve znění pozdějších předpisů.

Částka: 120