Více času na podstatné

Nové předpisy - povolenky (letectví)

15.10.2010 15:37

Částka: 107

Číslo předpisu: 287/2010 Sb.

Název předpisu: Vyhláška o provedení některých ustanovení zákona o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů v oblasti letectví