Více času na podstatné

Návrh novely vyhlášky č. 19/2010 Sb., o způsobu tvorby bilancí a rozsahu předávaných údajů v plynárenství operátorovi trhu

22.07.2013 09:04

Novela vyhlášky upravuje sledování bezpečnostního standardu dodávek plynu a reaguje na změnu zákona o podporovaných zdrojích energie. Úprava vyplývá z novely zákona č. 458/2000 Sb., (energetický zákon), zákona č.165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů, Směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2009/73/ES o společných pravidlech pro vnitřní trh s plynem a Nařízení EK č 994/2010. Je potřebné například zavést nové sledování výroby biometanu, více ZDE.