Více času na podstatné

Nové připomínkové řízení - ukládání oxidu uhličitého do přírodních horninových struktur

22.10.2010 11:52

Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v oblasti ukládání oxidu uhličitého do přírodních horninových struktur se předkládá za účelem plnění úkolu vyplývajícího z usnesení vlády č. 1567 ze dne 21. prosince 2009 o Plánu legislativních prací vlády na rok 2010 a o Výhledu implementačních prací vlády na rok 2011 a další léta. více....