Více času na podstatné

Nové výzvy FP7 v oblasti životního prostředí

10.07.2012 11:55

Dne 10. července 2012 byla vyhlášena výzva pro předkládání projektů téměř ve všech oblastech 7. rámcového programu pro výzkum, technologický rozvoj a demonstrace. Na níže uvedených odkazech najdete podrobné informace a dokumenty potřebné k podávání projektů, které se týkají životního prostředí.

 

Výzva

Uzávěrka

Rozpočet (v mil. €)

FP7-ENV-2013-two-stage

https://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/cooperation?callIdentifier=FP7-ENV-2013-two-stage

16.10.2012 (1. stupeň)

28.2.2013 (2. stupeň)

248

FP7-ENV-2013-one-stage

https://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/cooperation?callIdentifier=FP7-ENV-2013-one-stage

16.10.2012

17

FP7-ENV-2013-WATER-INNO-DEMO

https://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/cooperation?callIdentifier=FP7-ENV-2013-WATER-INNO-DEMO

4.4.2013

40

 

Oblasti životního prostředí se dotýkají i další výzvy:

 

Výzva

Zaměření

Uzávěrka

Rozpočet (v mil. €)

FP7-2013-NMP-ENV-EeB

https://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/cooperation?callIdentifier=FP7-2013-NMP-ENV-EeB

Energeticky účinné budovy (PPP Energy Efficient Buildings)

4.12.2012

116 (z rozpočtu Envi 6)

ERANET-2013-RTD

https://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/cooperation?callIdentifier=FP7-ERANET-2013-RTD

ERA-NET (kulturní dědictví)

28.2.2013

61,1 (z rozpočtu Envi 4)