Více času na podstatné

Nové websemináře k registraci látek

27.05.2010 07:44

Na stránkách ECHA je nově k dispozici tzv. webseminář k tématu přípravy registrační dokumentace a procesu registrace látky. Na speciálně připravených stránkách jsou k dispozici čtyři semináře, které zahrnují jednak samotné prezentace, ale i videa. Pro úspěšné spuštění videa je minimálně nutná instalace Java, bohužel i přes splnění této podmínky se často nedaří videa spustit. Témata připravených seminářů se dotýkají: přípravy registrační dokumentace, a to včetně programu IUCLID 5.2, dále přípravy zprávy o chemické bezpečnosti (CSR) a nakonec předložení registrační dokumentace pomocí REACH-IT.

Celá zpráva: https://echa.europa.eu/doc/press/na_10_26_webinars_20100526.pdf

Zdroj: ECHA