Více času na podstatné

Novela EIA a její dopady na proces integrovaného povolování

10.08.2015 10:02

Ministerstvo životního prostředí na konci července vydalo metodický pokyn v souvislosti novelu zákona o posuzování vlivů na životní prostředí č. 39/2015 Sb. Metodický pokyn patřičného odboru MŽP se tentokrát zaměřuje na problematiku navazující řízení a povolovací řízení podle zákona o integrované prevenci. V červnu jsme čtenáře již informovali, že ministerstvo již vydalo nové metodiky v souvislosti s touto novelou zákona EIA. Ty se týkají postupu při vydávání závazných stanovisek k ověření souladu obsahu stanovisek EIA a dále doporučení pro autorizované osoby a zpracovatele oznámení záměru.