Více času na podstatné

Novela energetického zákona a zákona o cenách - podrobná kalkulace za teplo a zpřísnění podmínek tvorby cen

07.01.2010 10:57

Poslanci Libor Ježek, Vladimíra Koníček, Jana Látky a Jitka Vojtilová navrhli poslanecké sněmovně změnu energetického zákona tak i zákona o cenách.

Podnikání v teplárenství je podnikání ve veřejném zájmu, uvádí poslanecký návrh. Předkladatelé navrhují zpřesnění podmínek pro tvorbu cen tepelné energie přímo do zákona o cenách tak, aby cena odpovídala nejnižší dosažitelné (možné) úrovni (jednotlivých) nákladových položek v daném čase a místě. Předkladatelé navrhují změnu energetického zákona tak, aby odběratelé měli možnost znát kalkulaci cen tepelné energie včetně struktury a výše jednotlivých nákladových položek a získat jistotu, že cena odpovídá nejnižší dosažitelné (možné) úrovni (jednotlivých) nákladových položek v daném čase a místě. Podrobnosti.....