Více času na podstatné

Novela IPPC vyšla ve Sbírce předpisů!!! Účinná bude od 19. března 2013.

14.03.2013 16:20

Novela zákona o IPPC vyšla ve Sbírce předpisů a to pod číslem  69/2013 Sb.  - Zákon, kterým se mění zákon č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony. Zákon vyšel v částce č. 32/2013 Sb.

Prezident republiky Václav Klaus podepsal zákon dne 28. února 2013. Cílem novely je mj. zefektivnění povolovacích procesů a posílení aplikace nejlepších dostupných technik. Zákon nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení.

 

Datum účinnosti od: 19. března 2013