Více času na podstatné

Novela stavebního zákona schválena PSP ČR

15.06.2012 22:16

Sněmovna dnes v závěrečném čtení schválila velkou vládní novelu stavebního zákona. Tento návrh novely reaguje na aktuální problémy ve stavebním a územním řízení a zároveň na výstupy z Programového prohlášení Vlády ČR. Úprava a zpřesnění jednotlivých ustanovení stavebního zákona by měla přispět ke snížení administrativní náročnosti postupů na úseku územního plánování a podstatným způsobem tak zkrátit dobu při pořizování a vydávání územních plánů. Pro většinu záměrů posuzovaných z hlediska vlivů na životní prostředí novela počítá s sloučení postupu EIA s územním řízením. Novela stavebního zákona se mění: vodní zákon, zákon o posuzování vlivů na životní prostředí, energetický zákon, zákon o hospodaříní energií, atomový zákon, zákon o ochraně přírody a krajiny, horní zákon, aj. Více ZDE