Více času na podstatné

Novela vyhlášky o bateriích a akumulátorech vychází ve Sbírce

26.08.2015 08:41

NOVÁ LEGISLATIVA Ve Sbírce předpisů ČR pod číslem 2012/2015 Sb. vychází novela vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 170/2010 Sb., o bateriích a akumulátorech a o změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů. Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2016.

Ministerstvo životního prostředí (MŽP) poslalo návrh novely do připomínkového řízení v dubnu 2015 (více ZDE). MŽP v podkladech uvedlo, že navrhovanou vyhláškou je nahrazována příloha č. 3 vyhlášky, kde dochází k rozšíření údajů o bateriích a akumulátorech uváděných na trh a zpětně odebraných nebo odděleně sebraných bateriích a akumulátorech. Dále se doplňují obsahové náležitosti přehledu hospodaření s prostředky určenými na finanční zajištění plnění povinností výrobců baterií a akumulátorů ze strany provozovatele kolektivního systému.

 

Dokument ke stažení:

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 170/2010 Sb., o bateriích a akumulátorech a o změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů