Více času na podstatné

Novela vyhlášky o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu

02.12.2009 06:54

V současné době připravuje Ministerstvo životního prostředí novelu vyhlášky č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu. Vyjma drobné změny vyvolané vyhláškou o nakládání s biologicky rozložitelnými odpady, nebyla od okamžiku nabytí účinnosti tato vyhláška změněna. Více..