Více času na podstatné

Novela vyhlášky o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu

30.03.2010 06:44

Dne 2. března 2010 byla ve Sbírce zákonů ČR vyhlášena vyhláška MŽP č. 61/2010 Sb., kterou se mění vyhláška č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění vyhlášky č. 341/2008 Sb., a vyhláška č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů. Shrnujeme nejdůležitější změny vyplývající z přijetí tohoto předpisu, jež (až na výjimky) nabudou účinnosti dne 1. dubna 2010.  více...