Více času na podstatné

Novela vyhlášky o projektové dokumentaci staveb + Prokrastinace - problém dnešní doby

03.04.2013 15:04

Lektoři :

Ing. Jan Vrba – autorizovaný inženýr, dlouholetý zkušený projektant
Petr Ludwig – hlavní konzultant GROWjob - https://www.growjob.com/o-nas/
(garanti – Ing. Karel Plotěný – mluvčí skupiny ČAO při CzWA, JUDr. Alena Kliková, Ph.D. – právnická fakulta MU)

 

Místa konání:

25.4.2013 Brno,  Kongresové centrum BVV, Výstaviště 1, sál C   
30.4.2013 Praha, VŠCHT, Konferenční centrum, Kolej Sázava: Chemická (Ekonomická) 952  
... v době od 9:00 do 13.30 hod. (prezence od 8:30 hod.)

 

Informace:

Vážení kolegové, jak jste již asi informování, vyšla v březnu 2013 novela Vyhlášky o projektové dokumentaci staveb. K přípravě návrhu novely vyhlášky č. 499/2006 Sb. bylo přistoupeno z důvodu novely stavebního zákona. Prvním principem navrhované právní úpravy je proto uvedení obsahů jednotlivých typů dokumentací a projektových dokumentací do souladu s novelou stavebního zákona. Současně jsou ve vyhlášce zohledněny požadavky souvisejících právních předpisů, které vznikly od doby platnosti zákona č. 183/2006 Sb. Druhým principem a současně zásadní změnou navrhované právní úpravy je sloučení požadavků na rozsah a obsah jednotlivých typů dokumentací a projektových dokumentací do jedné vyhlášky, aby v jednom právním předpise byly přehledně uspořádány všechny požadavky kladené na dokumentace a projektové dokumentace. Třetím principem navrhované právní úpravy je sjednocení struktury všech jednotlivých typů dokumentací a projektových dokumentací tak, aby se zjednodušil proces navrhování a povolování staveb, aby byla zajištěna přehlednost dokumentací a projektových dokumentací nutná pro jejich posuzování stavebním úřadem i pro bezkolizní spolupráci stavebníka, projektanta a zhotovitele stavby.  Těžiště obsahu navrhované úpravy je v devíti přílohách. V osmi přílohách je podrobně stanoven rozsah a obsah jednotlivých dokumentací resp. projektových dokumentací a v příloze č. 9 jsou stanoveny obsahové náležitosti stavebního deníku a jednoduchého záznamu o stavbě a způsob jejich vedení.

Druhá část semináře je věnována prokrastinaci.   Což je jev, se kterým se jako projektanti a jako lidé setkáváte stále častěji a díky kterému ztrácíte často zbytečně mnoho času nebo se rozhodujete nesprávným způsobem. Což je pro projektanta, z hlediska jeho práce, docela podstatné zjištění. V životě vybíráme scénáře své budoucnosti, vybíráme to, kam se chceme dostat, vybíráme nejvhodnější řešení. Volíme však také činnosti, které by nás tam měly dovést. V obou případech proti nám stojí zákeřný nepřítel - rozhodovací paralýza. Rozhodovací paralýza přichází v okamžiku, kdy vybíráme z možností na první pohled těžko porovnatelných. A co je horší, čím více takových možností před sebou máme, tím je výběr ještě složitější. Stalo se vám někdy, že jste stáli před regálem jogurtů v hypermarketu a nemohli se rozhodnout, který z 50 druhů si vybrat? A tak jak se umět rychleji rozhodnout a jak se vypořádat s neschopností se rychle rozhodovat (prokrastinací) v tom by Vám mohla pomoct druhá část semináře. Petr Ludwig je uznávaným a zábavným odborníkem.

 

Program:

8.30 - 9.00 hod.   - prezence
9.00 - 11.00 hod  - „Novela Vyhlášky 499/2006 Sb., o projektové dokumentaci staveb a novela Vyhlášky 503/200 o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu - Ing. Jan Vrba
11.00 - 13.30 hod. - přestávka
11.30 - 13.30 hod. - „Prokrastinace - problém dnešní doby“ - Petr Ludwig

 

Vložné: 1000 Kč s DPH, převodem na účet do 20.04.2013, zasílejte na č.ú. 2502440101/2600 Citibank a.s., Brno. Jako variabilní symbol uvádějte IČ vaší organizace. Závaznou přihlášku najdete zde. Vyplněnou přihlášku prosím zasílejte na asio@asio.cz. Budeme se těšit na viděnou. Účastníci obdrží ÚZ vyhlášek.