Více času na podstatné

Novela z. o ochraně veřejného zdraví - EU

10.03.2010 08:10

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 9. 3. 2010. Návrh zákona se připravuje k rozeslání poslancům jako sněmovní tisk 1065/0. Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů).