Více času na podstatné

Novela z. o podpoře využívání obnovitelných zdrojů - výkupní ceny ze slunce

20.01.2010 14:20

Co návrh předpokládá:

V § 6 odst. 4 zákona č. 180/2005 Sb., o podpoře výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie a o změně některých zákonů (zákon o podpoře využívání obnovitelných zdrojů), se číslo 95 nahrazuje číslem 75 a číslo 2007 se nahrazuje číslem 2011.”.

 

Jinými slovy se předpokládá, že od roku 2011 se budou moci snížovat výkupní ceny ze slunce o 25% (v současné době o 5%).

 

Stav projednávání ke dni: 20. ledna 2010

 
  • POSLANECKÁ SNĚMOVNA
  • Vláda předložila sněmovně návrh zákona 18. 11. 2009.
    Zástupce navrhovatele: ministr prům. a obchodu.
    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 968/0 dne 20. 11. 2009.
  • Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 20. 11. 2009 (usnesení č. 446). Určil zpravodaje: Mgr. Oldřich Vojíř, Ph.D. a navrhl přikázat k projednání výborům: Hospodářský výbor
    • 1. Čtení proběhlo 3. 12. 2009 na 66. schůzi. Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1502).

 

Nejbližší schůze sněmovny začíná 26. ledna.

ke stažení: Sněmovní tisk 968