Více času na podstatné

Novela z. o podpoře využívání obnovitelných zdrojů

01.03.2010 08:32

 

Stav projednávání ke dni: 1. března 2010

 

 • POSLANECKÁ SNĚMOVNA
 • Vláda předložila sněmovně návrh zákona 18. 11. 2009.
  Zástupce navrhovatele: ministr prům. a obchodu.
  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 968/0 dne 20. 11. 2009.
 • Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 20. 11. 2009 (usnesení č. 446). Určil zpravodaje: Mgr. Oldřich Vojíř, Ph.D. a navrhl přikázat k projednání výborům: Hospodářský výbor
  • 1. Čtení proběhlo 3. 12. 2009 na 66. schůzi. Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1502).
   • Hospodářský výbor projednal návrh zákona a vydal 19. 1. 2010 usnesení doručené poslancům jako tisk 968/1 (pozměňovací návrhy).
   • Výbor pro životní prostředí projednal návrh zákona a vydal 19. 1. 2010 usnesení doručené poslancům jako tisk 968/2 (doporučuje schválit).
    • 2. Čtení
     Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 25. 2. 2010 na 73. schůzi.
     Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 25. 2. 2010 na 73. schůzi.
     Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 968/3, který byl rozeslán 26. 2. 2010 v 11:00.
     Projednávání tisku navrženo na pořad 75. schůze (od 9. března 2010).

 

Podané pozměńovací návrhy:

 

A. Pozměňovací návrhy obsažené v usnesení hospodářského výboru č. 323 ze dne 13. ledna 2010 (tisk 968/1)


A.1.Čl. I zní:

"Čl. I

V § 6 odst. 4 zákona č. 180/2005 Sb., o podpoře výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie a o změně některých zákonů (zákon o podpoře využívání obnovitelných zdrojů), se číslo "95" nahrazuje číslem "75" a číslo "2007" se nahrazuje číslem "2011".".

A.2.Čl. II "Přechodné ustanovení" se zrušuje.
Čl. III "Účinnost" se označuje jako č. II "Účinnost".Pozměňovací návrhy přednesené ve druhém čtení dne 25. února 2010


B. Poslanec Ondřej Plašil

Článek II zní:

"Čl. II
Přechodné ustanovení

Ustanovení § 6 odst. 4 věty druhé zákona č. 180/2005 Sb., o podpoře výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie a o změně některých zákonů (zákon o podpoře využívání obnovitelných zdrojů), ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se při stanovení výkupních cen neužije pro ty zdroje, které mají instalovaný výkon větší než 20 MW včetně a byly uvedeny do provozu do 30. dubna 2011.".


C. Poslanec Oldřich Vojíř

Článek II zní:

"Čl. II
Přechodné ustanovení

Ustanovení § 6 odst. 4 věty druhé zákona č. 180/2005 Sb., o podpoře výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie a o změně některých zákonů (zákon o podpoře využívání obnovitelných zdrojů), ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se při stanovení výkupních cen neužije pro ty zdroje, které mají instalovaný výkon
a)do 5 kW včetně
b)do 1 MW včetně za podmínky, že se jedná o zdroj kompenzující vlastní spotřebu elektrické energie.".

 

Ke stažení:

Sněmovní tisk 968