Více času na podstatné

Novela z. o podpoře využívání obnovitelných zdrojů

20.09.2010 08:23

Krátká informace:

Vláda předložila poslanecké sněmovně návrh zákona 17. 9. 2010. Návrh zákona se připravuje k rozeslání poslancům jako sněmovní tisk 97/0. Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení.

Ke stažení: Sněmovní tisk 97