Více času na podstatné

Novela z. o podpoře využívání obnovitelných zdrojů

14.10.2010 23:49

 

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 14. 10. 2010. Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 145/0 dne 14. 10. 2010.