Více času na podstatné

Novela - zákon o odpadech

14.05.2010 06:25

Prezident 13.5. podepsal zákon ze dne 21. dubna 2010, kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Účelem předkládaného návrhu novely zákona je zejména potřeba neprodleně reagovat na několik řízení o porušení Smlouvy o založení Evropských společenství, která jsou vedena proti České republice Evropskou komisí.

více...