Více času na podstatné

Novela zákona o ochraně zemědělského půdního fondu

12.07.2011 09:08

Ministerstvo životního prostředí poslalo do meziresotního připomínkového řízení návrh zákona, kterým se mění zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 388/1991 Sb., o Státním fondu životního prostředí České republiky, ve znění pozdějších předpisů. Předkládaná novela řeší problémy, které vyplynuly z aplikační praxe v průběhu platnosti zákona od roku 1992 a je přizpůsobena novému právnímu prostředí v oblastech, které s ochranou zemědělského půdního fondu přímo souvisejí (nová právní úprava alternativního využití zemědělské půdy, katastrální zákon, zákon o zemědělství, stavební zákon, správní řád a zásady právní úpravy přestupků a jiných správních deliktů).

Podrobnosti a návrh novely ke stažení ZDE