Více času na podstatné

Novela zákona o odpadech po 25

17.02.2009 07:08

Dne 23.1.2009 nabyla účinnosti novela zákona o hnojivech č. 9/2009 Sb. V zákoně v části čtvrté nalezneme „přílepek“ který novelizuje zákon o odpadech. Přílepek mění §2 písmeno i) zákona tj. část, která říká co zákon nepovažuje za odpad. Písmeno i) se týká vytěžených zemin a hlušin, včetně sedimentů z vodních nádrží a koryt vodních toků. Novela stanovila limity (v nové příloze č.9) pro stanovení hranice zda jde o odpad nebo ne.

Dále je nutné upozornit na článek který se týkal zeminy - je odpadem nebo ne? (článek ZDE). Pokud vaše vytěžená zemina bude plnit limity přílohy č.9 zákona o odpadech, ještě to neznamená, že nepůjde o odpad ve vztahu k definici odpadu.

Příloha č.9 ke stažení ZDE

 


 

Diskusní téma: Novela zákona o odpadech po 25

Nebyly nalezeny žádné příspěvky.