Více času na podstatné

Novela zákona o odpadech

15.02.2010 06:43

V současné době v poslanecké sněmovně leží dva sněmovní tisky, které obsahů změny v zákoně o odpadech.

Sněmovní tisk 1031: Základním věcným cílem navrhovaného zákona je stanovení hierarchie způsobů nakládání s odpady (předcházení vzniku, příprava k opětovnému použití, recyklace, jiné využití včetně energetického, odstranění) a podmínek, kdy je možno se od hierarchie v konkrétních případech odchýlit.

Sněmovní tisk 1037: elektrozařízení a elektroodpad

Více ZDE