Více času na podstatné

Novela zákona o odpadech

08.02.2011 07:35

Prezident podepsal zákon ze dne 26. ledna 2011, kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Cílem této technické novely zákona o odpadech je napravení nedostatku poslední novely zákona účinné od 1. 7. 2010, ve které došlo k několika nepřesnostem ve znění § 37a, které by mohly mít podstatný vliv na situaci výrobců vozidel, výrobců součástí vozidel a dovozců automobilů.

 

Související článek: Sběr autovraků ve větších obcí se nekoná

 

Souhr: Sněmovní tisk 28 - Novela z. o odpadech

 

 
 • SENÁT
 • senátor, senátor, senátor, senátor, senátor, senátorka, senátor, senátor, senátor předložil Senátu návrh zákona 15. 4. 2010.
  Návrh zákona rozeslán dne 19. 4. 2010 senátorům jako tisk 274/0.
  Organizační výbor dne 22. 4. 2010 stanovil garančním výborem Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu (Vítězslav Jonáš) a přikázal tisk k projednání: Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí (Ing. Jiří Lajtoch).

  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 22. 6. 2010 a přijal usnesení č. 330, které bylo rozdáno jako tisk 274/1 (schvaluje).
  • Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí projednal návrh dne 22. 6. 2010 a přijal usnesení č. 123, které bylo rozdáno jako tisk 274/2 (schvaluje).

  Návrh projednán dne 21. 4. 2010 na 18. schůzi Senátu.
  Senát návrh přikázal k projednání (usnesení č. 454).
  Návrh projednán dne 24. 6. 2010 na 20. schůzi Senátu.
  Senát schvaluje senátní návrh zákona (usnesení č. 538).
 • POSLANECKÁ SNĚMOVNA
 • Senát předložil sněmovně návrh zákona 9. 7. 2010.
  Zástupce navrhovatele: Jonáš V.,Lajtoch J..

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 28/0 dne 23. 7. 2010.

  Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů).

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 14. 7. 2010.
  Vláda zaslala stanovisko 12. 8. 2010. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 13. 8. 2010 jako tisk 28/1 (připomínky).
 • Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 11. 8. 2010 (usnesení č. 5). Určil zpravodaje: Mgr. Tomáš Úlehla a navrhl přikázat k projednání výborům: Výbor pro životní prostředí

  • 1. Čtení
   Návrh byl projednán v obecné rozpravě 14. 12. 2010 na 9. schůzi. Sněmovna souhlasila s projednáváním tak, aby mohla s návrhem zákona vyslovit souhlas již v prvém čtení (usnesení č. 227).

   Návrh byl projednán v podrobné rozpravě 14. 12. 2010 na 9. schůzi.
   Návrh zákona byl přijat (usnesení č. 227).

 • Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.
 • SENÁT
 • Poslanecká sněmovna postoupila dne 30. 12. 2010 návrh zákona Senátu jako tisk 21/0.
  Organizační výbor dne 4. 1. 2011 stanovil garančním výborem Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí (Ing. Ivo Bárek).

  • Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí projednal návrh dne 19. 1. 2011 a přijal usnesení č. 11, které bylo rozdáno jako tisk 21/1 (schvaluje).

  Návrh projednán dne 27. 1. 2011 na 4. schůzi Senátu.
  Senát návrh schválil (usnesení č. 110).

 • PREZIDENT
 • Zákon doručen prezidentovi k podepsání 31. 1. 2011.
  Prezident zákon podepsal 4. 2. 2011.