Více času na podstatné

Novela zákona o ovzduší - veto Klause a prohlášení AK ČR

20.05.2010 07:25
Klaus vetoval biopaliva

Prezident republiky vetoval zákon, který navyšuje podíl biopaliv v benzinu a naftě. Novela zákona o ochraně ovzduší navyšuje od letošního června podíl biosložky u benzinu z dosavadních 3,5 procenta na 4,1 procenta a u motorové nafty z 4,5 procenta na rovných šest procent. Přimíchávání má například pomoci snížit emise skleníkových plynů, podpořit domácí zemědělskou produkci a snížit závislost na dovozech paliv. S těmito argumenty však prezident nesouhlasí. Prezident Klaus také argumentuje tím, že pozitivní či negativní dopady přimíchávání biosložek do pohonných hmot nebyly ve svém souhrnu seriózně zhodnoceny. "Některé studie dospěly k závěru, že přírodě škodí více biopaliva než nafta a benzin," píše. "Existují i vážné pochybnosti o dopadu biopaliv na zdraví člověka. Spalováním biopaliv se dostávají do ovzduší nové druhy spalin z biopříměsí, u kterých neexistují experimentální data o jejich dopadu na lidský organismus. Zákon také podle jeho názoru nedokáže zajistit, aby opatření podpořilo české zemědělce, protože podpoří i dovozce biosložek, a tedy i zemědělce v cizině.

Prohlášení AK ČR k vetu novely zákona o ovzduší prezidentem republiky

Vetovaný zákon měl zavést od 1. června 2010 navýšení objemu biopaliv u motorových benzínů z dosavadních 3,5 % na 4,1 % a u motorové nafty z 4,5 % na 6,1 %. Legislativní proces byl započat již na podzim minulého roku a byly na něj navázány i plány zemědělců ohledně množství ploch osetých komoditami určenými ke zpracování na biopaliva na jaře roku 2010 ( cukrová řepa, obilí a řepka). Proces setí je dávno ukončen a zemědělci mají osety plochy odpovídající plánovanému navýšení biopaliv, v případě výroby biolihu jde o 9 500 ha osetých obilím, popř. cukrovkou, což odpovídá navýšení objemu biolihu o 0,6% a v případě MEŘA jde o 57 500 ha řepky, což odpovídá navýšení objemu o 1,6%.
Současná situace nastalá vetováním novely zákona o ochraně ovzduší v kombinaci s plánovanými parlamentními volbami představuje potencionální škody pro zemědělce, kdy mají ohroženo uplatnění již zasetých zemědělských plodin z 67 000 ha půdy, což odpovídá 2,7% osevních ploch ČR.

 

Zdroj: www.alen.cz