Více času na podstatné

Novela zákona o ovzduší vyšla ve sbírce!

11.06.2012 08:31

Novela zákona o ochraně ovzduší vyšla ve Sbírce zákonů - částka č. 69/2012 Sb. - pod číslem 201/2012 Sb. Prezident republiky Václav Klaus podepsal novelu zákona již v úterý dne 29. května 2012 novelu zákona o ochraně ovzduší. Novela zákona počítá se zachováním poplatků za znečišťování ovzduší, ale nově jejich úhradu ukládá pouze velkým podnikům, které do ovzduší vypouštějí velké množství emisí. Naopak od placení osvobozuje menší a střední firmy. Velkým znečišťovatelům tak bude od roku 2013 za vypuštěnou tunu emisí prachu účtováno 4.200 korun s tím, že se sazba bude postupně zvyšovat až na výsledných 14.700 korun v roce 2021. Zároveň mírně vzrostou i poplatky za vypouštění oxidu siřičitého, oxidů dusíku a emisí těkavých organických látek.

 

Nový zákon o ochraně ovzduší zruší s účinností od 1. září 2012 dosud platný zákon č. 86/2002 Sb., a to včetně všech prováděcích předpisů, které jsou proto vydávány nově, na základě zmocnění uvedených v novém zákoně.

 
Výnosy z poplatků si mezi sebe rozdělí Státní fond životního prostředí, kraje a Český hydrometeorologický úřad. Pokud účet za vypouštění škodlivin do ovzduší nepřesáhne 50 tisíc korun, povinnost uhradit jej firmě odpadne. Toto opatření zasáhne zhruba 90 % procent českých podniků, a z původních čtyř tisíc tak bude poplatky platit pouze několik stovek. V současnosti byla hranice pro placení stanovena na 500 korunách. Důvodem této změny je podle zákonodárců především snaha o snížení administrativní zátěže, kterou by podniky musely nést. Účinnost novely se počítá od září 2012.

 

Více o novele ZDE.