Více času na podstatné

Novela zákona o ovzduší

03.03.2011 08:16

Vláda předložila sněmovně návrh zákona dne 2. 3. 2011. Novela je vedena jako sněmovní tisk 278. Novela zákona o ovzduší zahrnuje transpozici právního předpisu ES upravujícího použití biopaliv jako složek automobilových benzinů, motorové nafty a dalších (směsných) paliv sloužících k pohonu motorových vozidel, a stanovujícího kriteria udržitelnosti biopaliv.

 

Podklady ke stažení ZDE