Více času na podstatné

Novela zákona o pohonných hmotách

28.12.2010 09:47

Vláda k 23. 12. 2010 předložila sněmovně návrh zákona , kterým se mění zákon č. 311/2006 Sb., o pohonných hmotách a čerpacích stanicích pohonných hmot a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pohonných hmotách), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší), ve znění pozdějších předpisů. Zástupce navrhovatele: ministr průmyslu a obchodu. Návrh zákona se připravuje k rozeslání poslancům jako sněmovní tisk 215/0.

Zdroj: PSP ČR