Více času na podstatné

Novela zákona o posuzování vlivů na životní prostředí (EIA) vychází ve sbírce!

05.10.2017 17:55

Novela zákona o posuzování vlivů na životní prostředí, která by měla zjednodušit proces posuzování vlivu stavebních záměrů na životní prostředí právě vychází ve Sbírce předpisů ČR pod číslem č. 326/2017 Sb. (částka č. 111). Novela mimo jiné omezuje počet záměrů, které budou posuzování podléhat. Norma také prodlužuje z pěti na sedm let základní dobu platnosti stanoviska EIA. Novela má umožnit prodloužení základní doby platnosti stanoviska o pět let, takže by mohlo platit 12 let. Novela také zpřesní ustanovení, podle něhož by vláda mohla ve výjimečném případě vyjmout z procesu EIA stavební záměry, u nichž by veřejný zájem na jeho provedení výrazně převyšoval nad zájmy ochrany životního prostředí. Novela rovněž zavádí povinnost vyhodnotit ve zjišťovacím řízení i jednotlivé varianty projektů, pokud byly předloženy.