Více času na podstatné

Novela zákona o vodovodech a kanalizacích vyšla ve sbírce pod číslem 275/2013

05.09.2013 08:51

Ve sbírce předpisů vyšla novela zákona, která mění zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů. Cílem novely zákona je mimi jiné úprava systému plánování rozvoje vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu. Prezident republiky  podepsal tento zákon v úterý dne 27. srpna 2013. Účinnost je stanovena na první leden roku 2014. Více ZDE