Více času na podstatné

Novelu zákona o hospodaření energií podepsal prezident

27.09.2011 08:41

Prezident podepsal zákon ze dne 6. září 2011, kterým se mění zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Zákon transponuje do českého právního řádu směrnici Evropského parlamentu a Rady, která například stanovuje povinnost uvádět na energetických štítcích u výrobků spojených se spotřebou energie spotřebu energie a jiných zdrojů. Připomínáme, že senát vrátil návrh zákona poslancům s pozměňovacími návrhy. Poslanci přijali návrh upravený senátem.

 

Průběh projednávání zákona: ZDE