Více času na podstatné

Novelu zákona o odpadech vrácenou senátem poslanci neprojednali

10.09.2014 14:44

PSP ČR - 16. schůze Poslanci měli dnes projednat v rámci 16. schůze sněmovny novelu zákona o odpadech vrácenou senátem. Nicméně po projednání návrhu zákona o spotřebních daních poslanci odsouhlasili vyřazení zbývajících bodů z programu probíhající schůze. Schůze tak byla ukončena.

Novela zákona o odpadech  se původně zaměřovala pouze na problematiku sběren a výkupen odpadů. Nakonec při projednávání v poslanecké sněmovně se novela rozšířila i o omezení skládkování nebo o povinný sběr kovů a biologicky rozložitelného odpadu. Senátoři pak k novele schválili další pozměňovací návrhy. Návrhy se týkají bezhotovostní platby za výkup odpadů a to pouze ve vztahu k právnickým nebo fyzickým osobám podnikajícím. Běžný občan by podle návrhu nedostal ve sběrně za odpad, mimo autovraku, žádné peněžité ani nepeněžité plnění. Dále senátoři navrhují posunout účinnost sběru biologického rozložitelného odpadu o tři měsíce dříve tedy na 1. dubna 2015.

Další řádná schůze poslanecké sněmovny (sedmnáctá) je naplánována na 16. září. Na pořadu jednání je především "malá" nicméně významná novela zákona o posuzování vlivů na životní prostředí, novela zákona o hospodaření s energií, novela zákona o podmínkách obchodování s emisními povolenkami aj.