Více času na podstatné

Noví energetičtí poradci pro Jihočeský kraj

03.11.2009 07:35

V současné době u nás funguje cca 40 tzv. středisek EKIS (Energetická konzultační a informační střediska), která jsou zastoupena ve všech krajích ČR. Energetické poradenství EKIS je bezplatná služba, která je určena široké veřejnosti, zástupcům veřejné správy a samosprávy i podnikatelům. Dotazy se mohou týkat např. cen energií, vytápění, přípravy teplé vody, měření a regulace, větrání a rekuperace, kogenerace, zateplování budov, nízkoenergetických a pasivních domů, osvětlení, úsporných opatření v průmyslu, solární termiky a fotovoltaiky, biomasy, větrné a vodní energie, dotací na energeticky úsporná opatření a obnovitelné zdroje a legislativy. Poradenství je financované ze Státního programu na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie - z Programu EFEKT Ministerstva průmyslu a obchodu. Seznam středisek EKIS je uveden na https://www.mpo-efekt.cz/cz/ekis/strediska-EKIS/. V Českých Budějovicích do této sítě patří Energy Centre České Budějovice (ECČB). Středisko úzce spolupracuje s Hornorakouským svazem pro úspory energií (O. Ö. Energiesparverband), který kromě energetického poradenství také vzdělává energetické poradce. Vzdělávací kurzy absolvovalo na 850 zájemců. Po vzoru rakouského svazu se také ECČB rozhodlo uspořádat vzdělávací energetické kurzy. Financování zajistí z Programu Cíl Evropská územní spolupráce Česká republika – Rakousko 2007 – 2013.