Více času na podstatné

Novinka: Norma ISO 14005

29.08.2011 06:06
ČSN ISO 14005 - Systémy environmentálního managementu - Směrnice pro fázovou implementaci systému environmentálního managementu včetně používání hodnocení environmentální výkonnosti

 

Datum vydání: 1.8.2011

Datum účinnosti: 1.9.2011

Věstník vydání (měs/rok): 8/11

 

Zdroj: ÚNMZ