Více času na podstatné

Novinka - Novela vyhlášky č.120/2011 Sb.

05.05.2011 08:20

Částka: č. 46/2011 Sb.

Číslo předpisu: 120/2011 Sb.

Název předpisu: Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva zemědělství č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů

Text vyhlášky:  ZDE případně ke stažení vč. příloh na webu MV ČR ZDE (zatím nepublikováno)