Více času na podstatné

Novinka v legislativě - obaly

23.06.2010 11:12

č. 209/2010 Sb. nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 111/2002 Sb., kterým se stanoví výše zálohy pro vybrané druhy vratných zálohovaných obalů vyšlo v částce č. 70/2010