Více času na podstatné

Novinka v legislativě - vodní hospodářství

07.01.2011 09:54

Ve Sbírce předpisů ČR, částka 2, vyšla vyhláška č.5/2011 Sb. o vymezení hydrogeologických rajonů a útvarů podzemních vod, způsobu hodnocení stavu podzemních vod a náležitostech programů zjišťování a hodnocení stavu podzemních vod

Text vyhlášky ZDE

 

Účinnost od: 26. ledna 2011

 

- redakce -