Více času na podstatné

Novinky ISPOP - Informace pro zmocněnce o přijímání plných mocí ze strany CENIA v roce 2011

29.12.2010 07:43

Registraci subjektu a podání hlášení v systému ISPOP může za organizaci (zmocnitele) provést externí subjekt (zmocněnec). Podmínkou k možné autorizaci registrace subjektu nebo hlášení je dodání plné moci splňující požadavky § 33 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, administrátorovi systému, tj. CENIA.

Vzhledem k očekávanému přijetí novely zákona č. 25/2008 Sb. bude nutné toto zmocnění prokázat prostřednictvím plné moci v elektronické podobě, kterou lze vyhotovit konverzí plné moci v listinné podobě. Konvertovanou plnou moc zmocněnec (subjekt, který je zmocněn provádět úkony určené v plné moci za danou organizaci), přiloží prostřednictvím svého účtu zmocněnce do aplikace ISPOP.

Konverzi lze provést prostřednictvím CzechPOINTU. Tuto službu nabízí například pobočky České pošty, městské úřady, informační kanceláře. Více o službách Czech POINT.

Pro vytvoření konvertované plné moci doporučujeme použít následující vzory.

Stávající plné moci, které byly do CENIA doručeny a jsou platné pro ohlašovací období v roce 2011 doporučujeme z důvodu přijetí novely zákona č. 25/2008 Sb. konvertovat. Zmocněnci, jejichž plné moci jsou v současné době neplatné, a budou i v následujících letech využívat aplikaci ISPOP, jsou povinni zaslat novou plnou moc. Více informací o konverzi dokumentů naleznete zde.

 

Mezi neplatné plné moci pro ohlašovací období roku 2011 patří:

  • plné moci vydané na dobu určitou do 31.12.2010
  • plné moci udělené např. pouze pro podání hlášení nejsou platné pro registraci subjektu a naopak
  • neověřené kopie plné moci vydané na dobu určitou
  • neověřené plné moci vydané na dobu neurčitou

Další informace k plným mocem:

  • plná moc může být udělena fyzické i právnické osobě
  • plná moc udělená na veškeré úkony spojené s ohlašováním prostřednictvím ISPOP se vztahuje i na registraci subjektu
  • podpis na plné moci udělené na dobu určitou nemusí být úředně ověřen
  • podpis na plné moci udělené na dobu neurčitou musí být vždy úředně ověřen
  • v případě, že jsou místo originálů předkládány kopie plné moci, musí být vždy úředně ověřené.

 

Zdroj: CENIA