Více času na podstatné

Novinky o ISPOP

29.12.2010 07:55

Registraci subjektu a podání hlášení v systému ISPOP může za organizaci provést i externí subjekt, a to za podmínky předání plné moci (splňující požadavky zákona č. 500/2004 Sb.) administrátorovi systému (CENIA). Tato plná moc by měla být v elektronické podobě, kterou lze vyhotovit konverzí plné moci v listinné podobě. Zmíněnou konverzi lze provést prostřednictvím CzechPOINTU a pro její vytvoření je doporučováno použití následujících vzorů. Konverze do elektronické podoby se týká taktéž již zaslaných plných mocí, do CENIA.

 

Nakonec připomínáme, že ISPOP je od 17. prosince do 5. ledna 2011 nepřístupný z důvodu plánovaného přechodu na novou verzi systému.

 

[více informací]

Zdroj: CENIA