Více času na podstatné

Novinky v knihovně MŽP

16.11.2011 07:31

Přehled knižních novinek ZDE, pro příklad uvádíme:

 

Analýza veřejných podpor s negativním vlivem na životní prostředí a podpor, které nejsou v souladu s principem udržitelného rozvoje

Aplikace metodiky identifikace původců znečištění na oblast pražské aglomerace

Ochrana povrchových vod před dusičnany z vodní eroze a hlavní zásady protierozní ochrany v krajině

Malý průvodce energetickými úsporami a alternativními zdroji

Podnikové finance pro environmentální management

Nakládání s odpady ve zdravotnických a jim podobných zařízeních

a další

 

Otevírací doba a kontakty - knihovna MŽP:

 

Pondělí 9.00 – 12.00, 13.00 – 16.00
Úterý 9.00 – 12.00
Středa 9.00 – 12.00, 13.00 – 16.00
Čtvrtek 9.00 – 12.00
Pátek 9.00 – 12.00


Kontakt:
Ministerstvo životního prostředí
Vršovická 1442/65
100 10 Praha 10

 

Milada Křížová, tel.: 26712 2303, fax: 267 311 381
Jitka Šofrová, tel.: 26712 2641, fax: 267 311 381

 

Zdroj: MŽP