Více času na podstatné

Novinky v legislativě životního prostředí a ohlašovací povinnosti (ISPOP)

31.01.2013 13:52

Společnost EQ Servis s. r. o. si vás dovoluje pozvat na již 5. ročník seminářů: Novinky v legislativě životního prostředí a ohlašovací povinnosti (ISPOP). Na seminářích budou přehlednou a srozumitelnou formou představeny všechny podstatné legislativní změny v oblasti životního prostředí za rok 2012 a zároveň budou účastníkům poskytnuty potřebné informace pro splnění ohlašovacích povinností prostřednictvím ISPOP. Seminář je určen pro všechny, kteří se nestíhají orientovat v záplavě legislativních změn a potřebují znát jejich praktické dopady na provoz podnikatelských subjektů.

 

Obsah:
  • ohlašování prostřednictvím ISPOP – zákon č. 25/2008 Sb. (ohlašování za ovzduší podle nového zákona, nový formulář pro ohlašování odpadů ad.)
  • nový zákon o ochraně ovzduší 201/2012 Sb. a prováděcí vyhláška o zjišťování emisí 415/2012 Sb. (dělení zdrojů, aktualizace povolení k provozu, nové lhůty měření emisí ad.)
  • zákon o látkách poškozujících ozonovou vrstvu a skleníkových plynech 73/2012 Sb. a prováděcí vyhláška
  • základní hodnocení rizik ekologické újmy podle nového metodického pokynu z listopadu 2012
  • změny v kontrolách kotlů a klimatizací podle zákona o hospodaření energií 406/2000 Sb.
  • nové prováděcí předpisy k zákonu o vodách a chemickému zákonu ad.
  • projednávaná novela zákona o odpadech (plány odpadového hospodářství, povolení k nakládání s nebezpečnými odpady ad.)
  • diskuze a průběžné zodpovídání dotazů

 

Místo a termín konání:

Praha - 5. února 2013

9.00–14.00 hod., Hotel Pramen (Za Černým mostem 3/362, Praha 9, Metro B, stanice - Rajská zahrada - 7 min. pěšky, nebo bus č.186), GPS: 50°6'34.186"N, 14°33'20.31"E

 

Brno - 6. února 2013

9.00–14.00 hod., Svaz českých a moravských výrobních družstev (Kozí 4), GPS: 49°11'44.218"N, 16°36'35.690"E

 

Znojmo - 7. února 2013

9.00–14.00 hod., Hotel Bermuda (Mariánské nám. 10), GPS: 48°51'19.93"N, 16°3'17.376"E

 

Olomouc - 12. února 2013

9.00–14.00 hod., Regionální centrum Olomouc (Jeremenkova 40B), GPS: 49°35'26.897"N, 17°16'38.95"E

 

Brno - 19. března 2013

9.00–14.00 hod., Svaz českých a moravských výrobních družstev (Kozí 4), GPS: 49°11'44.218"N, 16°36'35.690"E

__________________________________________________________________

 

Cena semináře je 1400 Kč včetně DPH. V ceně je zahrnuto občerstvení, manuál, návody a formuláře v el. podobě a osvědčení o absolvování semináře.

Na seminář je nutné se přihlásit prostřednictvím elektronické přihlášky na www.eqservis.cz.

Po odeslání přihlášky bude na uvedenou emailovou adresu zaslána zálohová faktura, kterou je třeba uhradit před konáním semináře. Originální faktura bude předána při prezenci na semináři. Účast je možné stornovat nejpozději 10 dní před datem konání semináře. Na seminář je možné vyslat náhradníka.

 

Případné dotazy ohledně fakturace směřujte na hybsova@eqservis.cz.  

 

Na setkání se těší: Ing. Ondřej Lazárek – lektor (GMS: 774 423 766, lazarek@eqservis.cz)

 

Mediálním partnerem akce je portál  www.TŘETÍRUKA.cz.
Organizátor poskytujeme slevy pro všechny druhy věrnostních karet Třetí ruky.