Více času na podstatné

Novinky v legislativě

31.08.2010 07:30

256/2010 Sb. - Nález Ústavního soudu ze dne 8. července 2010 ve věci návrhu na zrušení § 68 odst. 3 a 4 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny

Vyšlo v částce 93